Avís Legal


ROSER ARMADÀS PARÉS, posa a disposició dels usuaris d’aquest lloc web determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats.

Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l’ús del lloc web www.canpastoret.com per part dels usuaris que hi accedeixen. Les presents condicions generals s’exposen als usuaris en totes i cadascuna de les pàgines del lloc web, i en el cas que l’usuari introdueixi les seves dades en els formularis existents, no ho podrà fer sense que s’hagi produït la seva acceptació.

L’accés al lloc web maslacoromina.cat implica l’acceptació de les presents condicions generals d’ús que l’usuari afirma comprendre en la seva totalitat. L’usuari es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que s’ofereixen en el mateix per a la realització d’activitats contraries a la llei i a respectar en tot moment les presents condicions generals. L’ús del lloc web canpastoret.com no comporta la d’inscripció de l’Usuari. Només en el cas de realitzar les compres online en el propi lloc web vostè ens facilitarà informació personal amb la única i exclusiva finalitat de procedir amb la gestió de la compra i enviar-li informació i publicitat d’activitats relacionades amb ROSER ARMADÀS PARÉS.

Les dades personals recollides obligatòries per a dur a terme la compra online seran: nom i cognoms, adreça, municipi, província, codi postal, telèfon, correu electrònic i numero de tarja per a fer el pagament mitjançant la plataforma online, i totes aquestes dades quedaran guardades en la nostra base de dades, d’acord amb el que estableix la LOPD. Al introduir les seves dades personals per a realitzar una compra està acceptant que restin guardades per al processament i utilització per part de ROSER ARMADÀS PARÉS en la tramitació de la compra.

Vostè tindrà la opció d’acceptar l’enviament d’informació, descomptes i publicitat de totes aquelles activitats que es desenvolupin a ROSER ARMADÀS PARÉS en el moment d’introduir les seves dades mitjançant el lloc web. Les condicions generals per l’accés i us del lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe, comprometent a l’usuari a realitzar un bon us del lloc web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers.


Propietat Intel·lectual i industrial

Tots els continguts que es mostren a la web i en especial, imatges, codis de fonts, dissenys, textos, gràfics, logotips, noms comercials, marques, etc. susceptibles d’ús industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de ROSER ARMADÀS PARÉS o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en la web. La utilització, sense la prèvia i expressa autorització de ROSER ARMADÀS PARÉS de la informació continguda en el lloc web, així com la lesió dels drets sobre la propietat intel·lectual o industrial donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes, regulat a l’article 8 i 32.1.2 de la Llei de Propietat Intel·lectual i Industrial.


Responsabilitat dels continguts

ROSER ARMADÀS PARÉS es reserva el dret a realitzar canvis en el lloc web sense previ avís, a l’objecte de mantenir actualitzada la seva informació afegint, modificant, corregint o eliminant. ROSER ARMADÀS PARÉS no es farà responsable de l’ús que els tercers facin de la informació publicada al lloc web, ni tampoc dels danys provocats o pèrdues econòmiques, que de forma directa o indirecta, produeixin o puguin produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provocats per l’ús d’aquesta informació.


Reproducció de continguts

Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts publicats en aquest lloc web.


Exclusió de Responsabilitat

ROSER ARMADÀS PARÉS no es fa responsable en cap cas de danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es poguessin ocasionar a títol enunciatiu, errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat de la web o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, tot i haver-se adoptat totes les mesures tecnològiques i de seguretat necessàries per a evitar-ho.


Llei aplicable i jurisdicció

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol altra qüestió relacionada amb els serveis del propi lloc web es regiran per la Legislació Espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals Espanyols.


Política de privacitat a xarxes socials

En compliment a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la Llei 34/2002, d’011 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), ROSER ARMADÀS PARÉS informa als usuaris, que s’ha procedit a crear un perfil a les xarxes socials Facebook i Instagram, amb la finalitat de fer publicitat dels nostres serveis i esdeveniments.

L’usuari que disposi d’un perfil a la mateixa xarxa social, i s’uneixi al perfil de la xarxa social creada per ROSER ARMADÀS PARÉS mostrant així interès en la informació que es publiciti a la xarxa, ens facilita el seu consentiment per al tractament d’aquelles dades personals publicades en el seu perfil. ROSER ARMADÀS PARÉS tindrà accés i tractarà aquella informació pública de l’usuari, en especial, del nom del contacte, però aquestes dades seran exclusivament utilitzades dins de la pròpia xarxa social, sense esser incorporades a cap fitxer.

Pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals a ROSER ARMADÀS PARÉS Can Pastoret, Plaça Major 2 de Molló 17868 (Girona) o un correu electrònic a visita@canpastoret.com d’acord amb la LOPD, però s’han de tenir en compte les següents apreciacions:

*Accés: Estarà definit per a la funcionalitat de la Xarxa Social i la capacitat d’accés a la informació dels perfils dels usuaris.
*Rectificació: només podrà satisfer-se en relació a aquella informació que es trobi sota el control de ROSER ARMADÀS PARÉS per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia xarxa social. Normalment, aquest dret s’haurà d’exercir enfront de la xarxa social.
*Cancel·lació i/o oposició: com en el cas anterior, només es podrà satisfer en relació a aquella informació que es trobi sota el control de ROSER ARMADÀS PARÉS, per exemple, deixar d’estar unit al perfil de la xarxa social a nom de ROSER ARMADÀS PARÉS.

ROSER ARMADÀS PARÉS realitzarà les següents actuacions:

*Accés a la informació pública del perfil.
*Publicació en el perfil d’usuari de tota aquella informació ja publicada en la pagina de ROSER ARMADÀS PARÉS.
*Enviar missatges personals i individuals mitjançant la xarxa social.
*Actualitzacions de l’estat del perfil de la xarxa social que es publicaran en el perfil de l’usuari.

L’usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar-li i restringir amb qui comparteix les seves connexions, per això haurà d’accedir a la seva configuració de privacitat.


Publicacions

L’usuari, una vegada s’hagi unit a la xarxa social de ROSER ARMADÀS PARÉS podrà publicar comentaris, enllaços, imatges, fotos o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la xarxa social. L’usuari, en tots els casos, haurà de ser el titular d’aquests, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o tenir el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació a la pagina, ja siguin textos, gràfics, fotos, vídeos…que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, la ètica, el bon gust i/o que atemptin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o a la llei. En estos casos, ROSER ARMADÀS PARÉS es reserva el dret a retirar d’immediat el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’usuari.

ROSER ARMADÀS PARÉS no es farà responsable dels continguts que lliurement hagi publicat l’usuari. L’usuari haurà de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, per això al mateix temps és el principal responsable de la seva privacitat. Les imatges que puguin publicar-se en la xarxa social no seran emmagatzemades en cap fitxer per part de ROSER ARMADÀS PARÉS però si que estaran a la xarxa social.


Concursos i promocions

ROSER ARMADÀS PARÉS es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en els que podrà participar l’usuari unit a la seva xarxa social. Les bases de cada un d’ells, quan s’utilitzi per a tal finalitat la plataforma de la xarxa social, seran publicades a la mateixa. Complint sempre amb la LSSI-CE y amb qualsevol altre norma que li sigui d’aplicació. La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra, de cap manera, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap d’elles.


Publicitat

ROSER ARMADÀS PARÉS utilitzarà la xarxa social per a fer publicitat dels seus productes i serveis, en tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per a realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre, complint amb les exigències legals de la LOPD i de la LSSI-CE. No es considerarà publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pagina de ROSER ARMADÀS PARÉS per a que també ells puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.

A continuació detallen l’enllaç a la política de privacitat de les Xarxes Socials:

*Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/
*Instagram: https://www.instagram.com/about/legal/privacy/
*Twitter: https://twitter.com/es/privacy


La nostra empresa ha rebut un ajut a la Diversificació agrària per a la creació de l'Aula d'entorn rural de Can Pastoret

Actuació confinançada per: